Column 2 Spiegelbeeld Magazine


Deugen

In september 2019 verscheen het boek De meeste mensen deugen (een nieuwe geschiedenis van de mens) van Rutger Bregman.
Bregman's lekker leesbare dikke pil verkoopt goed en daar mogen we blij mee zijn. Eindelijk een boek – en van een jonge auteur – waarin uitgebreid en diepgravend wordt aangetoond dat de mens niet geneigd is tot het 'slechte' (zoals de Britse filosoof Thomas Hobbes beweerde), maar juist tot het 'goede' (zoals gesteld door de Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau). Een positief geluid over onze soort kan geen kwaad in deze roerige tijden van een transitie van autoritair gezag naar zelf autoriteit zijn, of zoals ik het formuleer: van gesloten piramide naar open cirkel.
Bregman's conclusie is in het kort: de mens is van nature goed, zorgzaam en veerkrachtig, maar laat zich soms misleiden.

Omdat het niet meer verkrijgbaar was én vanwege de inhoud, is jarenlang het boek John Lennon in Heaven ('Crossing the Borderlines of Being') van Linda Keen mijn meest uitgeleende boek geweest. In dit boek uit 1993 vertelt de destijds in Nederland woonachtige Amerikaanse schrijfster hoe zij jaren na de dood van Lennon (1940-1980) lange tijd berichten ontving van deze veelzijdige kunstenaar uit Liverpool. Er valt veel te leren uit 'John Lennon in Heaven', zoals bijvoorbeeld dat er in de hemel geen VIP's bestaan ('hier is iedereen even belangrijk') en dat John de grootste moeite had na zijn dood zich te ontworstelen aan de vele projecties van miljoenen fans die hem daarmee gevangen hielden in een donkere wolk van verdriet en angst. Arme Elvis en Michael Jackson, denk ik dan...
Een van de opvallendste uitspraken die John Lennon deed in dit boek was dat hij er weliswaar trots op was het lied All You need Is Love te hebben geschreven – dat op 25 juni 1967 live gespeeld werd door The Beatles in het eerste tv programma dat ooit wereldwijd (naar 26 landen) live via satelliet werd uitgezonden – maar dat hij na zijn dood had geleerd dat er iets aan toegevoegd moest worden: 'All You Need Is Love...and Understanding'. Om aan alle oorlogen in de wereld een einde te maken, is liefde niet genoeg, had hij nu geleerd. Je hebt ook begrip, kennis en inzicht nodig, wijsheid dus.
Je zou kunnen zeggen dat liefde de vrouwelijke kant is van bewustzijn, het bindmiddel waarin we het Eenheidsbewustzijn herkennen. En dan is inzicht en wijsheid de mannelijke kant, de 'technische' kant van bewustzijn. Dus niet alleen 'hoe voelt het?', maar ook: 'hoe werkt het?”.

De meeste mensen zullen zeggen dat alle ellende in de wereld ontstaat door het ontbreken van liefde, dus door angst en wantrouwen. Maar bewustzijn kent dus ook andere componenten: kennis en wijsheid. De helft van de shit in de wereld gebeurt niet slechts door gebrek aan goeie wil, maar door onwetendheid. En dat is eigenlijk ook wat Bregman zegt in zijn boek en waarom ik net als hij een soort alternatief geschiedenisboek heb geschreven met mijn laatste boek 'Opgesloten in een piramide'.

Laat jezelf goed informeren en gebruik daarvoor in deze tijden van nepnieuws vooral ook de instrumenten die je op school juist niet hebt geleerd te ontwikkelen: je hart en je intuïtie.
Er zijn veel goedwillenden die toch rotstreken uithalen omdat ze niet in de gaten hebben dat hun trauma's als instrument worden gebruikt voor de programma's van de controle-Matrix. En zo zijn er zowel politici als buren in je straat, die denken het goede te doen, maar onbewust andere programma's volgen van... tja: van wie of wat?

We leven in een uit leugens opgebouwde piramidale machtsstructuur, geschapen door krachten die onze geest wilden gevangen houden in een lichaam dat niet over de zintuigen beschikt om deze krachten waar te nemen. Bregman volgt zijn hart, zijn passie, en daar gaat het om. We zijn goddelijke wezens in een computerprogramma, avatars in de matrix, lichtwerkers op planeet Aarde. We zijn geen programma, we zijn wat we zelf wensen waar te nemen.

Nawoord:
Ik ben het boek 'John Lennon in Heaven' inmiddels kwijt geraakt. Het was op een gegeven moment 'doorgeleend' en sindsdien weet ik niet meer waar het is. Inderdaad: de meest mensen deugen, maar velen zijn onwetend. Mocht jij weten waar het is: meld je bij de redactie, dan krijg je in ruil daarvoor een gratis exemplaar van mijn laatste boek. Deal?