Column 1 Spiegelbeeld Magazine

Opgesloten in een piramide.
(Column van Peter Toonen n.a.v. zijn laatste boek)

Aan het eind van dit jaar is het al weer zeven jaar na 21 december 2012, de beroemde einddatum van de Lange Telling kalender van de Maya's. Tijd voor een kleine recapitulatie.

Precies tien jaar geleden – in 2009 – kwam de Amerikaanse film 2012 uit, de epische ultieme rampenfilm van de Duitse regisseur en rampenfilmspecialist Roland Emmerich. De ondertitel van de film luidde 'We waren gewaarschuwd.' Gewaarschuwd waarvoor? Antwoord: voor een op de Zondvloed gelijkend wereldwijd cataclysme. We weten nu dat dit ons gelukkig bespaard is gebleven, maar de toon was gezet: 2012 betekende het 'einde van de wereld' en velen gingen zich hierop voorbereiden door zich met wapens en grote voedselvoorraden terug te trekken in een schuilkelder of in de wildernis van de afgelegen natuur.

Wat gebeurde er werkelijk rond 2012? We hadden inderdaad enkele waarschuwingen gehad dat er iets ernstigs gaande was. Zo was er in 2007 na het faillissement van Wallstreet bank Lehman Brothers een wereldwijde financiële crisis ontstaan waaruit bleek dat we niet door onze regeringen, maar door enkele grote banken en financiële instellingen worden geregeerd met een zootje roekeloze en gewetenloze CEO's aan de top die slechts uit waren op macht en controle over onze levens.
Hierna – in 2011 – werd ons door klokkenluiders als Julian Assange met zijn Wikileaks en Edward Snowden met zijn publicaties over de Amerikaanse NSA duidelijk gemaakt dat werkelijk iedereen (inclusief alle staatshoofden) kon worden afgeluisterd door enkele veiligheidsdiensten, met die van de VS, Israël en het Verenigd Koninkrijk voorop. Kortom: voor wie het weten wilde, was in 2012 eindelijk duidelijk geworden dat er zoiets bestaat als een Deep State, een staat achter de staat, ofwel een zogenaamd militair-industrieel complex met enkele families aan het hoofd, dat uit was op totale macht en controle over onze planeet. Oeps.

De Maya's – aan wie we het hele concept van 2012 als einddatum van een grote cyclus te danken hebben – hebben nooit gesproken over een grote ramp, maar spraken over 2012 als een keerpunt in- en een verandering van bewustzijn.
Mijn ervaring is dat mensen pas willen leren wanneer ze zich bezeren. Er zijn dus kennelijk 'rampen' of een apocalyps nodig om ons bewustzijn te verhogen.
Het woord apocalyps komt uit het oude Grieks en betekent 'openbaring' of 'onthulling'; vandaar de titel van het laatste bijbelboek 'Openbaringen' (Apocalyps) van de profeet Johannes (van Patmos). Dankzij de Amerikaanse filmindustrie wordt helaas tegenwoordig het woord apocalyps verward met het woord armageddon, dat een bijbels begrip is voor 'eindtijd' en een zeer negatieve connotatie heeft omdat deze 'eindtijd' volgens de christelijke Bijbel vrijwel gelijk staat aan de totale vernietiging van de ons bekende wereld.
Nogmaals: apocalyps betekent gewoon dat de sluiers worden opgelicht van wat verborgen is, en dat is slechts rampzalig voor ieder die wat te verbergen of te verliezen heeft. In die zin verwelkom ik deze bijzondere tijd rondom en na het jaar 2012 als een tijd waarin de waarheid aan het licht mag komen.

Over welke waarheid hebben we het dan? De waarheid dat we als mensheid tot slaaf zijn gemaakt in een soort computerprogramma dat we inmiddels kennen als de controle-Matrix, kortweg de Matrix genoemd. En de waarheid dat wij mensen multidimensionale goddelijke wezens zijn en dit juist wordt geheim gehouden door de krachten die de Matrix hebben gebouwd en in stand houden.
De waarheidsvibraties nemen na 2012 exponentieel in kracht toe. Vóór 2012 had bijna niemand van het woord Monsanto of glyfosaat gehoord, waren mannen en vrouwen gelijk maar ook verschillend aan elkaar, twijfelde bijna niemand aan het nut van vaccineren, was weermanipulatie wetenschappelijke toekomstmuziek, bestond er geen nepnieuws en was de 9/11 aanslag gebeurd door de inslag van grote passagiersvliegtuigen die gevlogen werden door enkele maffe moslims die er niet eens in waren geslaagd om een vliegbrevet te behalen voor een eenmotorige Cessna.
Ik ken de getallen niet voor de Lage Landen, maar uit onderzoek is gebleken dat inmiddels alleen al in de VS de meerderheid van de bevolking niet meer gelooft dat Kennedy door één persoon is vermoord, dat 9/11 geen inside job was en dat de pedofiele miljardair (en Mossad agent) Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel.
De waarheid komt aan het licht, het mondiale bewustzijn groeit.

Ik weet het; als lezer van Spiegelbeeld zul je zelfs in je eigen kring van vrienden en familie nog veel mensen treffen die het narratief van de gevestigde media voor zoete koek slikken, maar wellicht kun je dan ook zien dat ze tegen beter weten in hun confidentie schenken aan koningshuizen, kerkvaders en regeringen die steeds meer hun best doen het vertrouwen van hun eigen bevolking kwijt te raken. Psychologen noemen dit verschijnsel cognitieve dissonantie, een gevolg van negatieve programmering door onverwerkte trauma's. De waarheid kennen betekent een confrontatie met jouw wereldbeeld, met wie jij denkt te zijn.


Het heeft geen zin mensen wakker te maken die dat niet willen; de wereld heeft al genoeg evangelisten gehad. Richt je op de kwaliteiten die ons werkelijk tot mens maken: liefdevolle scheppers, soevereine integralen in een oneindig bewustzijnsveld. Ik hoef geen oorlog met Rusland, China of Iran, noch met de krachten die dat zouden willen.

En ik hoef geen 5G, want ik wil mijn auto zelf kunnen besturen. Met plezier, met liefde en in dankbaarheid.